MEET THE TEAM

Anuj Kejriwal
President
Bhavisha Lalan
Advisor
Sakshi Banka
Vice President
Ankita Aggarwal
Advisor
Shreyas Guntur
Vaibhav Jain

RESEARCH

Karan Dutta
Tanvi Surana
Pragyan Pani
Surabhi Nagar

MEDIA AND MARKETING

Nimisha Kapoor
Kanak Suri
Saniya Gehi
Saaniya Chandhok

LOGISTICS 

 Maitrayee Das Majumdar
Ritvik Uppal
Karan Ghadge
Pranit Dutta

LEAD DESIGNER

Ananya Singla
  • Instagram - White Circle
  • Twitter Social Icon
  • LinkedIn Social Icon
  • Facebook Social Icon
  • YouTube Social  Icon

©LSE SU INDIA FORUM